Thương hiệu nhà máyXem thêm

Aditya Birla Group 2 - Chuyên phân phối và bán hóa chất Đắc Trường Phát - Nơi chuyên bán và phân phối hóa chất tại TP.HCM
AGC chemicals - Chuyên phân phối và bán hóa chất Đắc Trường Phát - Nơi chuyên bán và phân phối hóa chất tại TP.HCM
formosa chemicals 2 - Chuyên phân phối và bán hóa chất Đắc Trường Phát - Nơi chuyên bán và phân phối hóa chất tại TP.HCM
solvay chemicals - Chuyên phân phối và bán hóa chất Đắc Trường Phát - Nơi chuyên bán và phân phối hóa chất tại TP.HCM